Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 16:00
Štvrtok 07:30 12:00 12:30 15:30
Piatok 07:30 12:00 12:30 15:00

Školstvo

Pozvánka na vianočnú besiedku

Vážení priatelia, rodičia a starí rodičia!

srdečne Vás pozývame na vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční dňa 20.12.2017 so začiatkom o 16:00 hod. 

Tešíme sa na Vás!

Vianočné prázdniny

Oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ Benkovce, že v čase vianočných prázdnin bude prerušená prevádzka od 25.12.2017 - 05.01.2018. Nástup detí do MŠ je 08.01.2018 (t.j. v pondelok).


                                                                                                       Jana Chrenková, poverená riadením MŠ

Vianočné prázdniny

Oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ Benkovce, že v čase vianočných prázdnin bude prerušená prevádzka od 23.12.2016 - 06.01.2017. Nástup detí do MŠ je 09.01.2017 (t.j. v pondelok).


                                                                                                       Jana Chrenková, poverená riadením MŠ

Vážení rodičia,

Oznamujeme Vám, že dňa 21.12.2016 (t.j. streda) sa v budove MŠ uskutoční vystúpenie detí "Vianočná besiedka" so začiatakom o 16:00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní!

                                                                                                                Jana Chrenková, poverená riadením MŠ

Vážení rodičia,

v dňoch 18. a 25. apríla 2016 bude prevádzka našej MŠ prerušená z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie spoločnosťou VSD a.s. Ospravedlňujeme sa Vám za vzniknutú situáciu a ďakujeme za pochopenie.

                                                                                                            Jana Chrenková, poverená riadením MŠ

    HISTÓRIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

K obecnej škole v Slovenskej Kajni bola výmerom Okresného úradu vo Vranove nad Topľou zo dňa 2.januára 1934 priškolená obec Benkovce ,teda tieto dediny tvorili jednu školskú obec. Školy pozostávali každá zo 4.tried a patrili pod spoločné vedenie so sídlom v Slovenskej Kajni . Riaditeľom školy bol Hynek Zajíc a učiteľkou Ľudmila Stollmannová .V školskom roku 1935 /36 bola trojtriedna štátna škola , v roku 1937 / 38 štvortriedna štátna škola . V období  1939 – 1945 sa tiež počet tried a názov školy menil . V školskom roku 1939/40 bola v obci štvortriedna štátna škola , ktorej riaditeľom bol Rudolf Polášek a učiteľom Štefan Humeník . V roku 1940 sa Slovenská Kajňa a Benkovce snažia o osamostatnenie škôl, a preto sa obracajú so žiadosťou na Ministerstvo školstva a národnej osvety. Ministerstvo výnosom zo dňa 24.4.1940 upúšťa od osamostatnenia a odporúča vybudovať spoločnú školu. Stavenisko na novú školu bolo určené medzi obcami ,no k realizácií zámeru nedošlo . Učilo sa naďalej v súkromných domoch . Dňa 16.5.1945 sa poštátnili všetky školské majetky . Ľudové školy sa premenovali na Štátne ľudové školy. K významnému kroku v rozvoji školstva došlo dňa 21.apríla 1948. Keď došlo k základnej úprave jednotného školstva. V praxi to znamenalo premenu ľudových škôl na školy národné ( s ročníkom 1.-5. ) meštianskych škôl na školy stredné  ( so 4 postupnými ročníkmi ) . V rámci tejto organizácie boli zriadené stredné školy v Benkovciach ,Dobrej nad Ondavou ,Kvakovciach a ďalších obciach . Žiaci zo Slovenskej Kajni navštevovali Strednú školu v Benkovciach , spolu s nimi aj žiaci z Ruského Kazimíra , Malej Domaše a Žalobína .

Vianočné prázdniny

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Benkovciach, oznamuje rodičom detí, že Vianočné prázdniny začínajú 23.12.2015 a končia 8.1. 2016. Nástup detí do MŠ je 11.1. 2016 (t.j. v pondelok).

Galéria

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria