Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 16:00
Štvrtok 07:30 12:00 12:30 15:30
Piatok 07:30 12:00 12:30 15:00

Školstvo

Termín prázdnin školský rok 2018/2019

Jesenné: 31. október (streda) až 2. november 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 5.novembra 2018 (pondelok).
Vianočné: 23. december 2018 (nedeľa) až 7. január 2019 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2019 (utorok).
Polročné: 1. február 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 4. februára 2019 (pondelok).
Jarné:

Košický a Prešovský kraj – 18. február (pondelok) až 22. február 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 25. februára 2019 (pondelok).

Veľkonočné: 18. apríl (štvrtok) až 23. apríl 2019 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 24. apríla 2019 (streda).
Letné: 1. júl (pondelok) až 31. august 2019 (sobota). Vyučovanie sa začne 2. septembra 2019 (pondelok).

 

    HISTÓRIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

K obecnej škole v Slovenskej Kajni bola výmerom Okresného úradu vo Vranove nad Topľou zo dňa 2.januára 1934 priškolená obec Benkovce ,teda tieto dediny tvorili jednu školskú obec. Školy pozostávali každá zo 4.tried a patrili pod spoločné vedenie so sídlom v Slovenskej Kajni . Riaditeľom školy bol Hynek Zajíc a učiteľkou Ľudmila Stollmannová .V školskom roku 1935 /36 bola trojtriedna štátna škola , v roku 1937 / 38 štvortriedna štátna škola . V období  1939 – 1945 sa tiež počet tried a názov školy menil . V školskom roku 1939/40 bola v obci štvortriedna štátna škola , ktorej riaditeľom bol Rudolf Polášek a učiteľom Štefan Humeník . V roku 1940 sa Slovenská Kajňa a Benkovce snažia o osamostatnenie škôl, a preto sa obracajú so žiadosťou na Ministerstvo školstva a národnej osvety. Ministerstvo výnosom zo dňa 24.4.1940 upúšťa od osamostatnenia a odporúča vybudovať spoločnú školu. Stavenisko na novú školu bolo určené medzi obcami ,no k realizácií zámeru nedošlo . Učilo sa naďalej v súkromných domoch . Dňa 16.5.1945 sa poštátnili všetky školské majetky . Ľudové školy sa premenovali na Štátne ľudové školy. K významnému kroku v rozvoji školstva došlo dňa 21.apríla 1948. Keď došlo k základnej úprave jednotného školstva. V praxi to znamenalo premenu ľudových škôl na školy národné ( s ročníkom 1.-5. ) meštianskych škôl na školy stredné  ( so 4 postupnými ročníkmi ) . V rámci tejto organizácie boli zriadené stredné školy v Benkovciach ,Dobrej nad Ondavou ,Kvakovciach a ďalších obciach . Žiaci zo Slovenskej Kajni navštevovali Strednú školu v Benkovciach , spolu s nimi aj žiaci z Ruského Kazimíra , Malej Domaše a Žalobína .

Galéria

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria