Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 17:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 07:30 12:00 12:30 14:00

Školstvo

Vážení rodičia!

V naledujúcom článku si môžete prečítať upozornenie, kedy môžete kvôli obedom zadarmo pre Vaše dieťa prísť o daňový bonus.

https://www.cas.sk/clanok/2572619/rodicia-pozor-kedy-mozete-kvoli-obedom-zadarmo-pre-vase-dieta-prist-o-danovy-bonus/

Vážení rodičia, 

v sekcii AKTUALITY nájdete oznam o prerušení prevádzky MŠ v Benkovciach v dňoch 18.01.2021 do 22.01.2021

Predpokladaný možný nástup detí do MŠ je 25.01.2021, v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie. 

http://www.obecbenkovce.sk/--2-587-oznam-pre-rodicov-deti-navstevujucich-ms-v-benkovciach- 


 
Vážení rodičia, milé deti!
Aj v takejto ťažkej situácii na Vás my pani učiteľky myslíme, posielame Vám návrh zábavných aktivít
pre Vaše deti. Môžete si úlohu učiteľa s deťmi vymeniť a isto Vás aj oni niečo naučia. �� Témou tohto
týždňa je Jar k nám letí - znaky, preto celotýždenné návrhy sa nesú v tomto duchu. Veríme, že čas
strávený vypracovaním úloh bude pre Vás a Vaše deti zábavný a obohacujúci. Prosím, neberte to ako
povinnosť. Je to iba návrh, ako zabaviť deti a niečo ich naučiť. Aktivít je trocha viac, môžete si z nich
vybrať ( ktorá sa Vám a Vaším deťom páči - dávame Vám možnosť voľby). Nás to veľmi teší. Budeme
veľmi radi, keď si Vaše práce resp. foto z činnosti odložíte a niekedy nám ukážete. Poprípade môžete
nám to poslať na E-mail: zssmsbenkovce@gmail.com
S pozdravom a prianím krásneho dňa Vaše pani učiteľky.
Súbor na stiahnutie nájdete v sekcii dokumenty!

Termín prázdnin školský rok 2018/2019

Jesenné: 31. október (streda) až 2. november 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 5.novembra 2018 (pondelok).
Vianočné: 23. december 2018 (nedeľa) až 7. január 2019 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2019 (utorok).
Polročné: 1. február 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 4. februára 2019 (pondelok).
Jarné:

Košický a Prešovský kraj – 18. február (pondelok) až 22. február 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 25. februára 2019 (pondelok).

Veľkonočné: 18. apríl (štvrtok) až 23. apríl 2019 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 24. apríla 2019 (streda).
Letné: 1. júl (pondelok) až 31. august 2019 (sobota). Vyučovanie sa začne 2. septembra 2019 (pondelok).

 

    HISTÓRIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

K obecnej škole v Slovenskej Kajni bola výmerom Okresného úradu vo Vranove nad Topľou zo dňa 2.januára 1934 priškolená obec Benkovce ,teda tieto dediny tvorili jednu školskú obec. Školy pozostávali každá zo 4.tried a patrili pod spoločné vedenie so sídlom v Slovenskej Kajni . Riaditeľom školy bol Hynek Zajíc a učiteľkou Ľudmila Stollmannová .V školskom roku 1935 /36 bola trojtriedna štátna škola , v roku 1937 / 38 štvortriedna štátna škola . V období  1939 – 1945 sa tiež počet tried a názov školy menil . V školskom roku 1939/40 bola v obci štvortriedna štátna škola , ktorej riaditeľom bol Rudolf Polášek a učiteľom Štefan Humeník . V roku 1940 sa Slovenská Kajňa a Benkovce snažia o osamostatnenie škôl, a preto sa obracajú so žiadosťou na Ministerstvo školstva a národnej osvety. Ministerstvo výnosom zo dňa 24.4.1940 upúšťa od osamostatnenia a odporúča vybudovať spoločnú školu. Stavenisko na novú školu bolo určené medzi obcami ,no k realizácií zámeru nedošlo . Učilo sa naďalej v súkromných domoch . Dňa 16.5.1945 sa poštátnili všetky školské majetky . Ľudové školy sa premenovali na Štátne ľudové školy. K významnému kroku v rozvoji školstva došlo dňa 21.apríla 1948. Keď došlo k základnej úprave jednotného školstva. V praxi to znamenalo premenu ľudových škôl na školy národné ( s ročníkom 1.-5. ) meštianskych škôl na školy stredné  ( so 4 postupnými ročníkmi ) . V rámci tejto organizácie boli zriadené stredné školy v Benkovciach ,Dobrej nad Ondavou ,Kvakovciach a ďalších obciach . Žiaci zo Slovenskej Kajni navštevovali Strednú školu v Benkovciach , spolu s nimi aj žiaci z Ruského Kazimíra , Malej Domaše a Žalobína .

Galéria

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria
Galéria