Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 17:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 07:30 12:00 12:30 14:00

Aktuality | Aktuálne opatrenia COVID - 19

Vážení Benkovčania,

oznamujeme Vám, že v rámci zlepšenia pandemickej situácie koronavírusu nastali aktuálne zmeny týkajúce sa uvoľnovania opatrení, platné od 19. apríla 2021:

Povoľuje sa:

 1. Pobyt v prírode povolený aj mimo okresu (s testom).
 2. Otvorené obchody a služby (max 1 osoba/15m2 + test).
 3. Otvorené hotely (max 2 osoby v spoločnej domácnosti na izbu + test).
 4. Bohoslužby (max 1 osoba/15m2 + test).
 5. Odporúčaný home - office.
 6. Otvorené plavárne ((max 6 osôb + test).
 7. Otvorené múzeá, ZOO, botanické záhrady (max 1 osoba/15m2 + test).
 8. Otvorené knižnice (spoločné čítanie do 6 osôb).

V exteriéri už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, a to v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti.

Namiesto respirátora budú môcť mať rúška v interiéri verejných budov:

 1. Všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení.
 2. Pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania.
 3. Na pracovisku: zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu.
 4. Na pracovisku: zamestnanci, ktorých spôsob práce alebo pracovné podmienky neumožňujú nosenie respirátora, po dohode medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov (doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby).

Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri

Všetkým osobám sa nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov a prostriedkoch verejnej dopravy.

Výnimky – kto nemusí mať prekryté horné dýchacie cesty?

 1. Deti do 6 rokov veku.
 2. Deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení.
 3. Osoby so závažnými poruchami autistického spektra.
 4. Osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.
 5. Osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách.
 6. Fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.
 7. Osoby nevesty a ženícha pri sobáši.
 8. Výkonný umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu.
 9. Tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.
 10. Zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.
 11. zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži.

Podrobné informácie o aktuálne platných zmenách nájdete v Uznesení vlády SR č. 203 z 16. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisovktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest od 19.4.2021, ktorá je na našej stránke zverejnená v priečinku Dokumenty.

Aktuality 2021

Zobraziť archív