Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 17:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 07:30 12:00 12:30 14:00

Aktuality | Opatrenia v skratke

Vážení občania,

     Úrad Verejného zdravotníctva SR, z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19  nariaďuje tieto opatrenia:  

     S účinnosťou od  01. októbra 2020, od 6:00 hod. ráno, až do odvolania   sa zakazuje pohybovať na verejnosti v exteriéroch do vzdialenosti 2 m, v priestoroch interiérov budov alebo  v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napr. rúško, šál, šatka.

     S účinnosťou  od 01. októbra 2020 až do odvolania sa zakazuje všetkým fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej,  zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.

Zároveň s účinnosťou od 01.10.2020 sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia  spoločenského charakteru ako svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu COVID-19, nie starším ako 12 hodín.

  

     S účinnosťou od 01.10.2020 až do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom  zariadení, v obci sa to týka predajní potravín, nariaďuje  dodržiavať nasledovné opatrenia: 

  • vstup do potravín len s rúškom
  • pri vstupe do potravín aplikovať  dezinfekciu na ruky, alebo použiť jednorazové rukavice
  • zabezpečiť zachovanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m , to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti
  • počet zákazníkov v prevádzke nesmie prekročiť – 1 zákazník na 10 m2 .

     Na výkon bohoslužieb, 1. sv. prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu sa vzťahuje nasledovné opatrenia:

  • vstup do priestorov kostola  len s rúškom
  • pri vstupe do priestorov kostola aplikovať  dezinfekciu na ruky, alebo použiť jednorazové rukavice
  • zabezpečiť sedenie tak, aby medzi obsadenými miestami bolo jedno miesto neobsadené, alebo sedenie tak, aby sa sedelo v každom druhom rade (neplatí to pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti)

     Ďalej osoby, ktoré prídu na Slovensko z rizikových krajín EÚ, sú povinné ísť buď do domácej izolácie do času negatívneho výsledku testu, ktorý je potrebné absolvovať najskôr na 5. deň izolácie, alebo po príchode sa musia preukázať negatívnym testom nie starším ako 72 hodín. Ak sa osoba nachádza v izolácií, nemá príznaky ochorenia a neobdrží výsledky testu, izolácia sa končí dňom dovŕšenia 10. dňa.  Pri vstupe na územie SR sa musia občania hlásiť na RÚVZ a svojmu obvodnému lekárovi.

     Nerešpektovanie týchto opatrení  je správnym deliktom,

 za ktorý ÚVZ SR uloží pokutu vo výške 20 000,-- €.

Aktuality 2021

Zobraziť archív