Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 17:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 07:30 12:00 12:30 14:00

Aktuality | Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Vážení občania,

zamestnanci odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a prostredníctvom tohto  by  radi upriamili Vašu pozornosť na informácie, ktoré môžu byť prospešné pre občanov našej obce. Niektoré obce už boli oslovené osobne (tu pripomíname činnosť Informačnej kancelárie pre obete) a ďalšie obce aj na základe momentálnej situácie nie sme schopní navštíviť a preto aj z tohto dôvodu Vás oslovujeme aspoň takto:

Prostredníctvom nás Ministerstvo vnútra SR implementuje Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, financovaný prostredníctvom zdrojov z Operačného programu Efektívna verejná správa.

Účelom projektu je pomoc všetkým, ktorí sa domnievajú, že sa stali obeťou trestného činu. Preto  sú v každom krajskom meste zriadené tzv. Informačné kancelárie pre obete. Pre ľahšiu dostupnosť boli za ich sídla zvolené Klientske centrá v budovách Okresných úradov.

Adresa Informačnej kancelárie pre obete v Prešove:

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

kancelária č. 02, prízemie

budova Okresného úradu (tzv. Biely dom)

Akú formu pomoci klientom poskytneme?

 • základné vypočutie problému
 • ak má problém presah do trestno-právnej roviny zabezpečíme:
  •  právnu podporu a usmernenie v základnom rozsahu
  •  psychologické poradenstvo (napr. v prípade prežitej traumy súvisiacej s postavením obete trestného činu)
  •  poradenstvo v oblasti sociálnej práce

Túto pomoc našim klientom realizujú externí odborníci, odmeňovaní z prostriedkov projektu, preto je poskytovaná BEZPLATNE.

Ako nás môžu klienti kontaktovať?

 • osobne v našej kancelári v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30 (každý pracovný deň je prítomný aspoň jeden z kolegov)
 • telefonicky prostredníctvom pevnej linky +421 51 7082 458, alebo prostredníctvom mobilných telefónnych čísiel
 • e-mailom prostredníctvom adresy: pomocobetiam@minv.sk , resp. mario.bartko@minv.sk
 • on-line prostredníctvom služby HelpDesk prístupnej na web stránke www.prevenciakriminality.sk

(188.14 kb)
(641.83 kb)
(1019.38 kb)
(2328.49 kb)
(811.13 kb)
(77.1 kb)

Aktuality 2021

Zobraziť archív