Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 17:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 07:30 12:00 12:30 14:00

Aktuality | Koronavírus - ochrana osobných údajov

Koronavírus a spracúvanie osobných údajov (aktualizované 13.3.2020)

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Vážená verejnosť, 

V súvislosti s preventívnymi opatreniami, ktoré Slovensko zavádza pre obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2 Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky / UOOU SR /  reaguje na  najčastejšie otázky pri spracúvaní osobných údajov.

Údaj o nameranej teplote spadá do spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov a pre zákonné spracúvanie takéhoto údaju všeobecné nariadenie o ochrane údajov ustanovuje špeciálne podmienky v článku 9 a disponovanie právnym základom v článku 6.

Podľa čl. 9 ods. 2 písm. i) Nariadenia je potrebné, aby takéto podmienky boli stanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby /napr. uznesenie vlády/. 

V nadväznosti na vyhlásenú mimoriadnu situáciu, by takýmto všeobecne záväzným právnym predpisom mohol byť zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, na základe ktorého musí byť vydané konkrétne opatrenie.


Ak Vám zamestnávateľ povolil prácu z domu, je dôležité, aby ste zabezpečili svoje počítače heslom a inými primeranými bezpečnostnými opatreniami. V týchto prípadoch je nutné si uvedomiť, že pri práci z domu sa riziko straty alebo úniku osobných údajov zvyšuje, preto nezabúdajte na ich ochranu. Napríklad, dánsky úrad na ochranu osobných údajov uložil v poslednom období pokuty pre mestá a obce, ktorých zamestnanci nedostatočne chránili počítače s osobnými údajmi.

Viac o dôležitých opatreniach sa dočítate aj na oficiálnej stránke SK-CERT tu: https://www.sk-cert.sk/sk/bezpecnostne-odporucania-narodneho-centra-kybernetickej-bezpecnosti-sk-cert-pre-prevadzkovatelov-zakladnych-sluzieb-v-suvislosti-s-virusom-covid-19/index.html .

V prípade, že aj napriek opatreniam dôjde k nezákonnému spracúvaniu osobných údajov (odcudzením, stratou, poškodením a pod.), prevádzkovateľ je povinný ÚOOÚ SR oznámiť takéto porušenie formou formulára: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach .


Viac o pokutách uložených dánskym úradom, v anglickom jazyku, nájdete tu: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/fines-proposed-two-municipalities_en

Aktuality 2021

Zobraziť archív