Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 17:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 07:30 12:00 12:30 14:00

Aktuality | Opatrenia od 16.marca 2020 - Koronavírus

Vážení občania,

Dňa 15.03.2020 vláda SR vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkov.

Vláda včera na svojom mimoriadnom zasadnutí schválila tvrdé opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu. Ide o rozhodnutie, ktoré je preventívne. S účinnosťou od 16. marca od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach okrem:

1. predajni potravín

2. lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok

3. drogérií

4. pohonných hmôt a palív

5. novinových stánkov

6. predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá vrátane veterinárnych ambulancii

7. prevádzok telekomunikačných operátorov

8. prevádzok verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením

9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb

10.prevádzok internetových obchodov a (eschopov) a donáškových služieb.

S účinnosťou od 16. marca od 6: hod. na obdobie 14 dní sa zároveň zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkoch s rýchlym občerstvením. Tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku a stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

Zároveň všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zo zahraničia sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených ministerstvom vnútra a to na dobu 14 dní. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana ľudí a predchádzanie úmrtiam. Nerešpektovanie tohto opatrenia je správnym deliktom, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške 1 659,-- € 

Aktuality 2021

Zobraziť archív