Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 17:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 07:30 12:00 12:30 14:00

Aktuality | Petícia za zastavenie prevádzky odkaliska Poša

PETÍCIA ZA ZASTAVENIE PREVÁDZKY A LIKVIDÁCIU

ODKALISKA POŠA

SPOLOČNE ZASTAVME ČINNOSŤ ODKALISKA POŠA

Z dôvodu nadmerného environmentálneho zaťaženia likvidáciou nebezpečných odpadov obsahujúcich arzén /As/, polychlórovanébifenyly /karcinogénne PCB látky/, zinok /Zn/, kadmium /Cd/, chróm /Cr/, meď /Cu/, ortuť /Hg/ v Odkalisku Poša, čo spôsobuje extrémne znečistenie životného prostredia a negatívne dopady na ľudské zdravie, požadujeme ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jeho následnú sanáciu. Z uvedeného dôvodu sme spustili 21.08.2018 petíciu, ktorej cieľom je vyzbierať minimálne 30 000 podpisov od občanov. Petícia je adresovaná Ministerstvu životného prostredia SR .

Petičný výbor:

Predseda: Ján Fenčák,  starosta obce Nižný Hrušov

Členovia:  Mgr. Tadeáš Malý, starosta obce Poša

                 Ján Žofčák, starosta obce Moravany

                 Mgr. Peter Kocák, poslanec PSK za okres Vranov nad Topľou

                 Imrich Makó, šéfredaktor týždenníka Vranovské Novinky

Informácie k podpisu petície:

Petíciu môžu podpísať všetci občania SR, starší ako 18 rokov. Na podpisový hárok je treba uviesť čitateľne meno a priezvisko, celú adresu trvalého pobytu ( príklad: Nižný Hrušov č.0, Vranov n/T ) a podpis – prosím, neuvádzajte N. Hrušov alebo NH)

Petičné hárky v tlačenej forme sú dostupné na obecných úradoch obcí: Poša, Nižný Hrušov, Nižný Hrabovec, Dlhé Klčovo, Rakovec nad Ondavou, Moravany, Lesné, Pusté Čemerné, Nacina Ves. Ďalej sú petičné hárky k dispozícii u členov OZ Za rozvoj Hrušova, spoločnými silami a v redakcii Vranovských noviniek. Miesta, kde budú dostupné petičné hárky budeme postupne dopĺňať a informácie o nových miestach zverejníme.

Petíciu je možné podpísať aj v elektronickej podobe na priloženom linku: https://www.peticie.com/peticia_za_ukonenie_prevadzky_odkaliska_poa_a_jej_naslednu_sanaciu

Pre vyplnenie petície v elektronickej podobe stačí uvedený link preposlať ďalším záujemcom.

Pozor, každý občan sa môže pod petíciu podpísať iba raz ( nemôže podpísať petičný hárok a zároveň vyplniť elektronickú petíciu ).

Iniciátormi petície sú:

Obce: Poša, Nižný Hrušov, Nižný Hrabovec, Dlhé Klčovo, Rakovec nad Ondavou a Moravany.

Poslanci PSK za okres Vranov nad Topľou: Mgr. Peter Kocák, Ing. Ján Ragan, Stanislav Obický, PhDr. Jozef Baran, PhDr. Jaroslav Makatúra, MUDr. Ing.  Marek Fedor

Vranovské Novinky – regionálny týždenník okresu Vranov nad Topľou

Občianske združenie Za rozvoj Hrušova, spoločnými silami

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR eviduje odkalisko Chemka Strážske v katastri obce Poša ako potvrdenú environmentálnu záťaž zahrnutú v Štátnom programe sanácie environmentálnych záťaží ako lokalita odporúčaná na realizáciu sanácie. “Okrem extrémnych obsahov arzénu v sedimentoch odkaliska boli na lokalite zistené aj zvýšené obsahy zinku, kadmia a v Kyjovskom potoku pod odkaliskom aj zvýšené obsahy celkového organického uhlíka, síranov, dusičnanov, chloridov a amónnych iónov,” uviedol hovorca rezortu Michal Lukáč 21.08.2018 .

Prosím podporte petíciu ( v prílohe ),  aby naše deti mali čisté a zdravé životné prostredie.

Bez Vás a Vašej podpory budúcnosť nezmeníme, a preto je dôležitý každý podpis.

(57.14 kb)

Aktuality 2021

Zobraziť archív