Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 12:00 12:30 15:30
Utorok 07:30 12:00 12:30 15:30
Streda 07:30 12:00 12:30 17:00
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 07:30 12:00 12:30 14:00

Aktuality | Otvorenie KC Benkovce

12.03.2015
Dňa 01.03.2015 začalo svoju činnosť Komunitné centrum Benkovce. Vzniklo zapojením obce Benkovce, ako zriaďovateľa KC do Národného projektu Komunitné centrá realizovaného Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Poslaním KC Benkovce je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych služieb, odborných činností, iných činností, aktivít a taktiež efektívnym a kontinuálnym vykonávaním komunitnej práce a komunitnej rehabilitácie prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.

Medzi hlavné ciele patrí:
  • dosiahnuť akceptáciu a vzájomnú toleranciu medzi marginalizovanou rómskou komunitou a majoritnou skupinou obyvateľov obce
  • realizovať vzdelávacie, voľno časové aktivity a poradenské činnosti pre potreby klientov KC
  • zvyšovať záujem o vzdelanie nielen u detí a mládeže, ale aj dospelých realizáciou vzdelávacích a tréningových programov

V prípade otázok a záujmu kontaktujte pracovníkov KC Benkovce: Mgr. Ľubica Sabolová, Mgr. Petronela Oľšavová a Pavol Gažo.

Aktuality 2021

Zobraziť archív